Prehľad o organizácii
ALEGRU a.s.
Sokolská 30, 960 01 Zvolen
36054933
2020070448
Nemá
nezistený
13.06.2002
17.08.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALEGRU a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALEGRU a.s.


Predstavenstvo ALEGRU a.s.


Člen dozorného orgánu ALEGRU a.s.


Predmet činnosti ALEGRU a.s.


Kataster ALEGRU a.s.


Skrátené výkazy ALEGRU a.s.