Prehľad o organizácii
KLUKA, s.r.o.
908 73 Veľké Leváre
36054941
2020082548
Nemá
nezistený
13.06.2002
19.12.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KLUKA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KLUKA, s.r.o.


Konateľ KLUKA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KLUKA, s.r.o.


Predmet činnosti KLUKA, s.r.o.


Kataster KLUKA, s.r.o.


Skrátené výkazy KLUKA, s.r.o.