Prehľad o organizácii
ALUSTEEL, spol. s r.o.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
36054950
2020065102
SK2020065102
25-49 zamestnancov
13.06.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7779/S
30,6 tis. €
107,9 %
2022/2021
5,55 mil. €
27,3 %
2022/2021
0,01
107,8 %
2022/2021
1,72 tis. €
N/A

Zisk ALUSTEEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby ALUSTEEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
transparex.sk
103,7
0,5
0,17
1,73

Zisk pred zdanením ALUSTEEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALUSTEEL, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALUSTEEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALUSTEEL, spol. s r.o.


Konateľ ALUSTEEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALUSTEEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti ALUSTEEL, spol. s r.o.


Kataster ALUSTEEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALUSTEEL, spol. s r.o.