Prehľad o organizácii
ALUSTEEL, spol. s r.o.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
36054950
2020065102
SK2020065102
25-49 zamestnancov
13.06.2002
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,29
0,1
50,5 %
-385 tis. €
23 %
2021/2020
4,36 mil. €
-25,8 %
2021/2020
-0,14
20,9 %
2021/2020
1,72 tis. €
N/A

Zisk ALUSTEEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby ALUSTEEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk
101,39
0,5
0,21
1,67

Zisk pred zdanením ALUSTEEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALUSTEEL, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALUSTEEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALUSTEEL, spol. s r.o.


Konateľ ALUSTEEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALUSTEEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti ALUSTEEL, spol. s r.o.


Kataster ALUSTEEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALUSTEEL, spol. s r.o.