Prehľad o organizácii
Warrior, s.r.o.
Ulička 9, 976 57 Brezno
36054968
2021670046
Nemá
nezistený
14.06.2002
01.10.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Warrior, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Warrior, s.r.o.


Konateľ Warrior, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Warrior, s.r.o.


Predmet činnosti Warrior, s.r.o.


Kataster Warrior, s.r.o.


Skrátené výkazy Warrior, s.r.o.