Prehľad o organizácii
FIN TIPET, s.r.o.
Pasiečka 1213, 980 55 Klenovec
36054976
2021668297
Nemá
nezistený
14.06.2002
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,05
2,82
24,3 %
1,13 tis. €
-34,1 %
2021/2020
18,5 tis. €
4,3 %
2021/2020
0,04
-29,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk FIN TIPET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FIN TIPET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
3,53
0,76
0,23
3,62

Zisk pred zdanením FIN TIPET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FIN TIPET, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FIN TIPET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIN TIPET, s.r.o.


Konateľ FIN TIPET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIN TIPET, s.r.o.


Predmet činnosti FIN TIPET, s.r.o.


Kataster FIN TIPET, s.r.o.


Skrátené výkazy FIN TIPET, s.r.o.