Prehľad o organizácii
FIN TIPET, s.r.o.
Pasiečka 1213, 980 55 Klenovec
36054976
2021668297
Nemá
nezistený
14.06.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7781/S
580 €
-48,7 %
2022/2021
19,7 tis. €
6 %
2022/2021
0,02
-36,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FIN TIPET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FIN TIPET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
3,26
0,86
0,27
5,19

Zisk pred zdanením FIN TIPET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FIN TIPET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FIN TIPET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIN TIPET, s.r.o.


Konateľ FIN TIPET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIN TIPET, s.r.o.


Predmet činnosti FIN TIPET, s.r.o.


Kataster FIN TIPET, s.r.o.


Skrátené výkazy FIN TIPET, s.r.o.