Prehľad o organizácii
EFTON, s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec
36054984
2021672741
SK2021672741
1 zamestnanec
14.06.2002
Poraden.týk.sa počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,26
0,43
2,08
38,5 %
6,53 tis. €
16,4 %
2022/2021
25,9 tis. €
17,2 %
2022/2021
0,26
62,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EFTON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 tis. €
6,5 tis. €
6 tis. €
5,5 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby EFTON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,3
0,62
0,06
2,56

Zisk pred zdanením EFTON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8,5 tis. €
8 tis. €
7,5 tis. €
7 tis. €
6,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA EFTON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8,5 tis. €
8 tis. €
7,5 tis. €
7 tis. €
6,5 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EFTON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EFTON, s.r.o.


Konateľ EFTON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EFTON, s.r.o.


Predmet činnosti EFTON, s.r.o.


Kataster EFTON, s.r.o.


Skrátené výkazy EFTON, s.r.o.