Prehľad o organizácii
DIBUS, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
36055069
2020082636
SK2020082636
3-4 zamestnanci
20.06.2002
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,03
1,37
48,8 %
-2,99 tis. €
-150,2 %
2022/2021
227 tis. €
59,8 %
2022/2021
-0,01
-137,3 %
2022/2021
22,6 tis. €
-64 %
2022/2021
N/A

Zisk DIBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DIBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
15,97
0,51
0,3
2,31

Zisk pred zdanením DIBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DIBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DIBUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DIBUS, s.r.o.


Konateľ DIBUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DIBUS, s.r.o.


Predmet činnosti DIBUS, s.r.o.


Kataster DIBUS, s.r.o.


Skrátené výkazy DIBUS, s.r.o.