Prehľad o organizácii
DIBUS, s.r.o.
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
36055069
2020082636
SK2020082636
3-4 zamestnanci
20.06.2002
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,05
6,52
29,1 %
5,96 tis. €
263,9 %
2021/2020
142 tis. €
56,5 %
2021/2020
0,04
269,9 %
2021/2020
22,6 tis. €
-64 %
2022/2021
N/A

Zisk DIBUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DIBUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
16,43
0,71
0,14
7,72

Zisk pred zdanením DIBUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DIBUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DIBUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DIBUS, s.r.o.


Konateľ DIBUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DIBUS, s.r.o.


Predmet činnosti DIBUS, s.r.o.


Kataster DIBUS, s.r.o.


Skrátené výkazy DIBUS, s.r.o.