Prehľad o organizácii
A.D.B. s.r.o.
Konská 254, 013 13 Žilina
36055077
2020073979
Nemá
nezistený
25.06.2002
21.10.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod A.D.B. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A.D.B. s.r.o.


Konateľ A.D.B. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A.D.B. s.r.o.


Predmet činnosti A.D.B. s.r.o.


Kataster A.D.B. s.r.o.


Skrátené výkazy A.D.B. s.r.o.