Prehľad o organizácii
SOSeP, s.r.o.
034 91 Ľubochňa
36055085
2020066026
Nemá
nezistený
25.06.2002
14.12.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,35
0,01
0,01
3 191,5 %
-680 €
-41,7 %
2017/2016
N/A
-0,35
-41,7 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk SOSeP, s.r.o.


2015
2016
2017
-450 €
-500 €
-550 €
-600 €
-650 €
-700 €
transparex.sk

Tržby SOSeP, s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-9
-30,91
n/a
0,03

Zisk pred zdanením SOSeP, s.r.o.


2015
2016
2017
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA SOSeP, s.r.o.


2015
2016
2017
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SOSeP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOSeP, s.r.o.


Konateľ SOSeP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOSeP, s.r.o.


Predmet činnosti SOSeP, s.r.o.


Kataster SOSeP, s.r.o.


Skrátené výkazy SOSeP, s.r.o.