Prehľad o organizácii
M2D, s.r.o. "v likvidácii"
Sokolská 21, 960 01 Zvolen
36055093
2020070525
Nemá
nezistený
26.06.2002
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk M2D, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby M2D, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením M2D, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA M2D, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster M2D, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy M2D, s.r.o. "v likvidácii"