Prehľad o organizácii
PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
36055115
2020095660
Nemá
nezistený
26.06.2002
15.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-153 €
-2 650 %
2021/2020
N/A
-0,02
-10 430,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Konateľ PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Likvidátor PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Predmet činnosti PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Kataster PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii


Skrátené výkazy PRIMACHOV, s.r.o.v likvidácii