Prehľad o organizácii
Kontre s.r.o.
Kukučínova 989/24, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
36055131
2021683928
SK2021683928
nezistený
26.06.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 162590/B
16,1 tis. €
-17,6 %
2023/2022
610 tis. €
922,7 %
2023/2022
0,13
-51,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Kontre s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Kontre s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
4,82
0,21
0,05
1,02

Zisk pred zdanením Kontre s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kontre s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Kontre s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kontre s.r.o.


Konateľ Kontre s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kontre s.r.o.


Predmet činnosti Kontre s.r.o.


Kataster Kontre s.r.o.


Skrátené výkazy Kontre s.r.o.