Prehľad o organizácii
Kontre s.r.o.
Kukučínova 989/24, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
36055131
2021683928
SK2021683928
nezistený
26.06.2002
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,13
0,04
95,7 %
-2,88 tis. €
31,2 %
2021/2020
N/A
-0,01
31,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Kontre s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Kontre s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,04
n/a
0,53

Zisk pred zdanením Kontre s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-2 tis. €
-2,5 tis. €
-3 tis. €
-3,5 tis. €
-4 tis. €
-4,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kontre s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-2 tis. €
-2,5 tis. €
-3 tis. €
-3,5 tis. €
-4 tis. €
-4,5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kontre s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kontre s.r.o.


Konateľ Kontre s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kontre s.r.o.


Predmet činnosti Kontre s.r.o.


Kataster Kontre s.r.o.


Skrátené výkazy Kontre s.r.o.