Prehľad o organizácii
EXPRES, s.r.o. v likvidácii
Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica
36055166
2021669584
Nemá
nezistený
26.06.2002
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,29 tis. €
N/A
-0,68
N/A
N/A

Zisk EXPRES, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby EXPRES, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením EXPRES, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA EXPRES, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Konateľ EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Kataster EXPRES, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy EXPRES, s.r.o. v likvidácii