Prehľad o organizácii
APRETIX s.r.o.
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
36055182
2020066015
SK2020066015
nezistený
25.06.2002
Opracovanie kovov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,41
0,12
87,1 %
18,2 tis. €
12,8 %
2022/2021
66,8 tis. €
-5,2 %
2022/2021
0,05
18,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk APRETIX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby APRETIX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
0,13
0,65
0,27

Zisk pred zdanením APRETIX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA APRETIX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
52 tis. €
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod APRETIX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie APRETIX s.r.o.


Konateľ APRETIX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. APRETIX s.r.o.


Predmet činnosti APRETIX s.r.o.


Kataster APRETIX s.r.o.


Skrátené výkazy APRETIX s.r.o.