Prehľad o organizácii
MOTO IDENT s.r.o.
Horná 75, 974 01 Banská Bystrica
36055191
2021669452
Nemá
nezistený
26.06.2002
29.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-918 €
N/A
-0,01
N/A
N/A

Zisk MOTO IDENT s.r.o.


2014
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby MOTO IDENT s.r.o.


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,27
n/a
1,55

Zisk pred zdanením MOTO IDENT s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

EBITDA MOTO IDENT s.r.o.


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MOTO IDENT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOTO IDENT s.r.o.


Konateľ MOTO IDENT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOTO IDENT s.r.o.


Predmet činnosti MOTO IDENT s.r.o.


Kataster MOTO IDENT s.r.o.


Skrátené výkazy MOTO IDENT s.r.o.