Prehľad o organizácii
FÖNIX, s.r.o.
986 01 Fiľakovské Kováče
36055204
2021674578
Nemá
nezistený
28.06.2002
15.12.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FÖNIX, s.r.o.


2014
2015
2016
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby FÖNIX, s.r.o.


2014
2015
2016
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-22,3
-45,54
n/a
0,02

Zisk pred zdanením FÖNIX, s.r.o.


2014
2015
2016
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA FÖNIX, s.r.o.


2014
2015
2016
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FÖNIX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FÖNIX, s.r.o.


Konateľ FÖNIX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FÖNIX, s.r.o.


Predmet činnosti FÖNIX, s.r.o.


Kataster FÖNIX, s.r.o.


Skrátené výkazy FÖNIX, s.r.o.