Prehľad o organizácii
Bitúnok Andy, spol. s r.o.
Podlavická 85, 974 01 Banská Bystrica
36055212
Nemá
26.06.2002
10.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Konateľ Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Predmet činnosti Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Kataster Bitúnok Andy, spol. s r.o.