Prehľad o organizácii
Bitúnok Andy, spol. s r.o.
Podlavická 85, 974 01 Banská Bystrica
36055212
Nemá
26.06.2002
10.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Konateľ Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Predmet činnosti Bitúnok Andy, spol. s r.o.


Kataster Bitúnok Andy, spol. s r.o.