Prehľad o organizácii
MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
Mikušovská cesta 5, 984 01 Lučenec
36055239
2021680969
Nemá
nezistený
03.07.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.


Konateľ MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.


Predmet činnosti MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.


Kataster MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MDK dopravná spoločnosť, spol. s r.o.