Prehľad o organizácii
Lucky trading Slovakia, s.r.o.
Bátorová 82, 991 26 Bátorová
36055255
2020070415
Nemá
nezistený
04.07.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Lucky trading Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lucky trading Slovakia, s.r.o.


Konateľ Lucky trading Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lucky trading Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti Lucky trading Slovakia, s.r.o.


Kataster Lucky trading Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy Lucky trading Slovakia, s.r.o.