Prehľad o organizácii
METALEX spol. s r.o.
Ladomerská Vieska, 965 01 Žiar nad Hronom
36055280
2021704333
Nemá
08.07.2002
24.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod METALEX spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METALEX spol. s r.o.


Konateľ METALEX spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METALEX spol. s r.o.


Predmet činnosti METALEX spol. s r.o.


Kataster METALEX spol. s r.o.


Skrátené výkazy METALEX spol. s r.o.