Prehľad o organizácii
TROMPH, s.r.o.
ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
36055298
2020090138
Nemá
nezistený
09.07.2002
26.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TROMPH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TROMPH, s.r.o.


Konateľ TROMPH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TROMPH, s.r.o.


Predmet činnosti TROMPH, s.r.o.


Kataster TROMPH, s.r.o.


Skrátené výkazy TROMPH, s.r.o.