Prehľad o organizácii
HOLISTICA s. r. o.
Terézie Vansovej 16/438, 974 01 Banská Bystrica
36055301
2021679308
SK2021679308
2 zamestnanci
09.07.2002
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,23
4,57
19,6 %
1,54 tis. €
-56,5 %
2021/2020
7,67 tis. €
-36 %
2021/2020
0,18
-55,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HOLISTICA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby HOLISTICA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
0,8
-0,03
5,11

Zisk pred zdanením HOLISTICA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA HOLISTICA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HOLISTICA s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HOLISTICA s. r. o.


Konateľ HOLISTICA s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HOLISTICA s. r. o.


Predmet činnosti HOLISTICA s. r. o.


Kataster HOLISTICA s. r. o.


Skrátené výkazy HOLISTICA s. r. o.