Prehľad o organizácii
VIAGROUP, s.r.o.
Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
36055395
2021680980
SK2021680980
nezistený
18.07.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,16
0,15
1,33
205,3 %
-101 tis. €
-230 %
2022/2021
N/A
-0,16
-228 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VIAGROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

Tržby VIAGROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-98,25
-1,05
n/a
1,33

Zisk pred zdanením VIAGROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
-120 tis. €
transparex.sk

EBITDA VIAGROUP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VIAGROUP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIAGROUP, s.r.o.


Konateľ VIAGROUP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIAGROUP, s.r.o.


Predmet činnosti VIAGROUP, s.r.o.


Kataster VIAGROUP, s.r.o.


Skrátené výkazy VIAGROUP, s.r.o.