Prehľad o organizácii
HUBER, s.r.o.
966 11 Trnavá Hora
36055409
2020065135
Nemá
nezistený
18.07.2002
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,02
0,01
79,6 %
-649 €
89,2 %
2019/2018
89,6 tis. €
-79,2 %
2019/2018
-0
88,7 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk HUBER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby HUBER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
4,65
0,2
1,59
1,26

Zisk pred zdanením HUBER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA HUBER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HUBER, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBER, s.r.o.


Konateľ HUBER, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBER, s.r.o.


Predmet činnosti HUBER, s.r.o.


Kataster HUBER, s.r.o.


Skrátené výkazy HUBER, s.r.o.