Prehľad o organizácii
IVTER, spol. s r. o.
Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica
36055417
2020070481
SK2020070481
3-4 zamestnanci
19.07.2002
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
2,41
33,5 %
5,83 tis. €
-93,7 %
2021/2020
235 tis. €
5,4 %
2021/2020
0,02
-92,5 %
2021/2020
3,84 tis. €
0 %
2020/2019
N/A

Zisk IVTER, spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby IVTER, spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
37,28
0,67
0,2
13,43

Zisk pred zdanením IVTER, spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA IVTER, spol. s r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod IVTER, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IVTER, spol. s r. o.


Konateľ IVTER, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IVTER, spol. s r. o.


Predmet činnosti IVTER, spol. s r. o.


Kataster IVTER, spol. s r. o.


Skrátené výkazy IVTER, spol. s r. o.