Prehľad o organizácii
IVTER, spol. s r. o.
Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica
36055417
2020070481
SK2020070481
3-4 zamestnanci
19.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7839/S
-11,6 tis. €
-298,9 %
2022/2021
253 tis. €
7,5 %
2022/2021
-0,03
-304,1 %
2022/2021
3,84 tis. €
0 %
2020/2019
N/A

Zisk IVTER, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby IVTER, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
35,53
0,65
0,23
11,61

Zisk pred zdanením IVTER, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA IVTER, spol. s r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IVTER, spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IVTER, spol. s r. o.


Konateľ IVTER, spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IVTER, spol. s r. o.


Predmet činnosti IVTER, spol. s r. o.


Kataster IVTER, spol. s r. o.


Skrátené výkazy IVTER, spol. s r. o.