Prehľad o organizácii
LC - REN, s.r.o.
Námestie Republiky 15, 984 01 Lučenec
36055433
2021703739
Nemá
25-49 zamestnancov
19.07.2002
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,27
1,59
28,4 %
181 tis. €
-37,3 %
2021/2020
2,23 mil. €
-5,8 %
2021/2020
0,19
-31,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LC - REN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LC - REN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
transparex.sk
100,03
0,72
0,11
3,22

Zisk pred zdanením LC - REN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA LC - REN, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LC - REN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LC - REN, s.r.o.


Konateľ LC - REN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LC - REN, s.r.o.


Predmet činnosti LC - REN, s.r.o.


Kataster LC - REN, s.r.o.


Skrátené výkazy LC - REN, s.r.o.