Prehľad o organizácii
STORE MEDIA s.r.o.
Záhorácka 2, 811 04 Bratislava
36055441
2020095693
SK2020095693
20-24 zamestnancov
22.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 72599/B
269 tis. €
16,1 %
2023/2022
2,74 mil. €
-0,6 %
2023/2022
0,17
-9,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk STORE MEDIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STORE MEDIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
92,17
0,38
0,29
3,48

Zisk pred zdanením STORE MEDIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STORE MEDIA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STORE MEDIA s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STORE MEDIA s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ STORE MEDIA s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Henrich SikelaŠtúrova 73, 900 33 Marianka22.07.2002


Konanie menom spoločnosti [03.01.2020]

Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. STORE MEDIA s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Henrich SikelaŠtúrova 73, 900 33 Marianka24.05.20226640 € (100 %)

Prokurista STORE MEDIA s.r.o.


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Predmet činnosti STORE MEDIA s.r.o.


Názov
Vznik
Zánik
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov03.01.2020
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov03.01.2020
- inzertná činnosť22.07.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti22.07.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti22.07.2002
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti22.07.2002
- reklamná a propagačná činnosť22.07.2002
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií22.07.2002
- nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - zvukových a zvukovoobrazových diel22.07.2002
- prieskum trhu a verejnej mienky22.07.2002
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru22.07.2002
- poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie22.07.2002
- výroba a predaj grafických návrhov, inzerátov spracovaných pomocou počítača22.07.2002
- výroba a predaj nenahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov22.07.2002
- predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov22.07.2002

Kataster STORE MEDIA s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy STORE MEDIA s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL