Prehľad o organizácii
STORE MEDIA s.r.o.
Záhorácka 2, 811 04 Bratislava
36055441
2020095693
SK2020095693
10-19 zamestnancov
22.07.2002
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,44
0,84
58,1 %
232 tis. €
123,6 %
2022/2021
2,76 mil. €
46,7 %
2022/2021
0,18
97,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk STORE MEDIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STORE MEDIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
79,33
0,42
0,2
3,56

Zisk pred zdanením STORE MEDIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STORE MEDIA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STORE MEDIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STORE MEDIA s.r.o.


Konateľ STORE MEDIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STORE MEDIA s.r.o.


Prokurista STORE MEDIA s.r.o.


Predmet činnosti STORE MEDIA s.r.o.


Kataster STORE MEDIA s.r.o.


Skrátené výkazy STORE MEDIA s.r.o.