Prehľad o organizácii
MOBILTEX s.r.o.
Robotnícka 841/20, 039 01 Turčianske Teplice
36055450
2020074386
Nemá
nezistený
22.07.2002
28.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MOBILTEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOBILTEX s.r.o.


Konateľ MOBILTEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOBILTEX s.r.o.


Predmet činnosti MOBILTEX s.r.o.


Kataster MOBILTEX s.r.o.


Skrátené výkazy MOBILTEX s.r.o.