Prehľad o organizácii
SKI TURECKÁ s.r.o.
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
36055476
2020095704
SK2020095704
nezistený
19.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7845/S
-564 €
-127,4 %
2023/2022
2,32 tis. €
-25,6 %
2023/2022
-0
-126,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SKI TURECKÁ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby SKI TURECKÁ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,2 tis. €
3 tis. €
2,8 tis. €
2,6 tis. €
2,4 tis. €
2,2 tis. €
transparex.sk
0,28
0,96
n/a
2,09

Zisk pred zdanením SKI TURECKÁ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SKI TURECKÁ s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SKI TURECKÁ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKI TURECKÁ s.r.o.


Konateľ SKI TURECKÁ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKI TURECKÁ s.r.o.


Predmet činnosti SKI TURECKÁ s.r.o.


Kataster SKI TURECKÁ s.r.o.


Skrátené výkazy SKI TURECKÁ s.r.o.