Prehľad o organizácii
SKI TURECKÁ s.r.o.
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
36055476
2020095704
SK2020095704
nezistený
19.07.2002
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,06
3,4 %
-248 €
40,5 %
2022/2021
3,12 tis. €
1,6 %
2022/2021
-0
40,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SKI TURECKÁ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby SKI TURECKÁ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,2 tis. €
3 tis. €
2,8 tis. €
2,6 tis. €
2,4 tis. €
2,2 tis. €
transparex.sk
0,28
0,97
n/a
0,08

Zisk pred zdanením SKI TURECKÁ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA SKI TURECKÁ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SKI TURECKÁ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKI TURECKÁ s.r.o.


Konateľ SKI TURECKÁ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKI TURECKÁ s.r.o.


Predmet činnosti SKI TURECKÁ s.r.o.


Kataster SKI TURECKÁ s.r.o.


Skrátené výkazy SKI TURECKÁ s.r.o.