Prehľad o organizácii
MR SILVER spol. s r.o.
Fialková 5, 960 01 Zvolen
36055492
2021682355
Nemá
nezistený
19.07.2002
18.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
-0,19
8,09
32 %
-2,87 tis. €
40,7 %
2017/2016
4,47 tis. €
-72,1 %
2017/2016
-0,13
29,6 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk MR SILVER spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby MR SILVER spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
2,29
0,68
n/a
79,9

Zisk pred zdanením MR SILVER spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA MR SILVER spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MR SILVER spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MR SILVER spol. s r.o.


Konateľ MR SILVER spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MR SILVER spol. s r.o.


Predmet činnosti MR SILVER spol. s r.o.


Kataster MR SILVER spol. s r.o.


Skrátené výkazy MR SILVER spol. s r.o.