Prehľad o organizácii
BEMI spol. s r.o.
Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
36055522
2021681387
Nemá
nezistený
30.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,75
0,08
0
2 384,5 %
-1,65 tis. €
29,4 %
2021/2020
930 €
93,8 %
2021/2020
-1,75
63,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BEMI spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BEMI spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,23
-22,85
n/a
0

Zisk pred zdanením BEMI spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BEMI spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BEMI spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BEMI spol. s r.o.


Konateľ BEMI spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BEMI spol. s r.o.


Predmet činnosti BEMI spol. s r.o.


Kataster BEMI spol. s r.o.


Skrátené výkazy BEMI spol. s r.o.