Prehľad o organizácii
BEMI spol. s r.o.
Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
36055522
2021681387
Nemá
nezistený
30.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7850/S
-1,5 tis. €
9 %
2022/2021
900 €
-3,2 %
2022/2021
-23,39
-1 233,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BEMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby BEMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,45
-358,23
n/a
0

Zisk pred zdanením BEMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA BEMI spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BEMI spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BEMI spol. s r.o.


Konateľ BEMI spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BEMI spol. s r.o.


Predmet činnosti BEMI spol. s r.o.


Kataster BEMI spol. s r.o.


Skrátené výkazy BEMI spol. s r.o.