Prehľad o organizácii
ZDS, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 1136/11, 980 61 Tisovec
36055531
2021685567
SK2021685567
nezistený
30.07.2002
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-9,76
0,27
0,01
3 754,8 %
-5,48 tis. €
49 %
2022/2021
N/A
-9,76
-103,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ZDS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ZDS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-36,55
n/a
0,34

Zisk pred zdanením ZDS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZDS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZDS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZDS, spol. s r.o.


Konateľ ZDS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZDS, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZDS, spol. s r.o.


Kataster ZDS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZDS, spol. s r.o.