Prehľad o organizácii
ZDS, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 1136/11, 980 61 Tisovec
36055531
2021685567
SK2021685567
nezistený
30.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7851/S
-3,44 tis. €
37,3 %
2023/2022
N/A
-5,8
40,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ZDS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ZDS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,02
-40,5
n/a
0,36

Zisk pred zdanením ZDS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZDS, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ZDS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZDS, spol. s r.o.


Konateľ ZDS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZDS, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZDS, spol. s r.o.


Kataster ZDS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZDS, spol. s r.o.