Prehľad o organizácii
HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii
M.Rázusa 1320/7, 974 01 Banská Bystrica
36055565
2020070503
SK2020070503
nezistený
30.07.2002
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
84,15
2 %
93,1 tis. €
-22,1 %
2022/2021
N/A
0,59
217,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
20,99
0,98
n/a
88,86

Zisk pred zdanením HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Kataster HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii