Prehľad o organizácii
HARMANIAK spol. s r.o.
M.Rázusa 1320/7, 974 01 Banská Bystrica
36055565
2020070503
SK2020070503
nezistený
30.07.2002
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,36
0,16
48,2 %
120 tis. €
3 017,2 %
2021/2020
2,5 tis. €
-89,6 %
2021/2020
0,18
2 953 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HARMANIAK spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby HARMANIAK spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
50,53
0,52
0,03
0,17

Zisk pred zdanením HARMANIAK spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA HARMANIAK spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HARMANIAK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HARMANIAK spol. s r.o.


Konateľ HARMANIAK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HARMANIAK spol. s r.o.


Predmet činnosti HARMANIAK spol. s r.o.


Kataster HARMANIAK spol. s r.o.


Skrátené výkazy HARMANIAK spol. s r.o.