Prehľad o organizácii
HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii
M.Rázusa 1320/7, 974 01 Banská Bystrica
36055565
2020070503
Nemá
nezistený
30.07.2002
12.06.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
-233 €
-100,3 %
2023/2022
N/A
-0
-100,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,24
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Konateľ HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Likvidátor HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Predmet činnosti HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Kataster HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy HARMANIAK spol. s r.o. v likvidácii