Prehľad o organizácii
Euroconsult, s. r. o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
36055603
2021679946
SK2021679946
2 zamestnanci
30.07.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7858/S
-2,05 tis. €
-460,8 %
2023/2022
150 tis. €
3,4 %
2023/2022
-0
-611,4 %
2023/2022
3,93 tis. €
511 tis. €

Zisk Euroconsult, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby Euroconsult, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
30,62
0,35
0,14
1,92

Zisk pred zdanením Euroconsult, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Euroconsult, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Euroconsult, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Euroconsult, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ Euroconsult, s. r. o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.Telgárt 202, 976 73 Telgárt29.03.2011
Ing. Marta PisárováKráľovohoľská 6148/11, 974 11 Banská Bystrica18.10.2023


Konanie menom spoločnosti [28.05.2004]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne, tak že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. Euroconsult, s. r. o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.Telgárt 202, 976 73 Telgárt05.11.20223320 € (50 %)
Ing. Marta PisárováKráľovohoľská 6148/11, 974 11 Banská Bystrica28.10.20233320 € (50 %)

Predmet činnosti Euroconsult, s. r. o.


Názov
Vznik
Zánik
počítačové služby28.10.2023
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov28.10.2023
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom28.10.2023
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok28.10.2023
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností28.10.2023
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu28.10.2023
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly28.10.2023
verejné obstarávanie28.10.2023
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied28.10.2023
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy28.10.2023
služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy28.10.2023
činnosť podnikateľských poradcov28.10.2023
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne01.03.2012
prevádzkovanie športových zariadení01.03.2012
činnosť organizačných a ekonomických poradcov11.09.2007
organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti11.09.2007
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti11.09.2007
prekladateľská činnosť11.09.2007
vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk11.09.2007
vyučovanie v odbore cudzích jazykov: nemecký jazyk11.09.2007
lektorská a školiteľská činnosť v oblasti ekonomiky11.09.2007
poradenstvo a konzultačná činnosť pri príprave, tvorbe a realizácii projektov financovaných z fondov Európskej únie a z domácich fondov s predpokladom poskytnutia štátnej pomoci11.09.200727.10.2023
vypracovanie podnikateľských zámerov, marketingových a ekonomických analýz a iných služieb pre verejnosť súvisiacich s projektami k žiadaniu finančnej pomoci11.09.200727.10.2023
kopírovacie práce11.09.200727.10.2023
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo - obrazových záznamov11.09.200727.10.2023
výroba nenahratých nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov11.09.200727.10.2023
automatizované spracovanie dát11.09.200727.10.2023
vydávanie periodických a neperiodických publikácií11.09.200727.10.2023
vedenie účtovníctva11.09.200727.10.2023
posudzovanie, hodnotenie a monitorovanie projektov11.09.200727.10.2023
poradenská činnosť v oblasti financovania a investícií11.09.200727.10.2023
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti11.09.200727.10.2023
vypracovanie programov rozvoja regiónov, miest a obcí11.09.200727.10.2023
faktoring a forfaiting11.09.200727.10.2023
finančný leasing11.09.200727.10.2023
administratívne práce11.09.200727.10.2023
návrhy webových stránok11.09.200727.10.2023
poskytovanie komplexných služieb v oblasti informačných technológií11.09.200727.10.2023
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach30.07.2002
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností30.07.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti30.07.2002
- kúpa tovaru na účely joho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti30.07.2002
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti30.07.2002
- reklamná a propagačná činnosť30.07.2002
- prieskum trhu30.07.2002
- sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správy, rekonštrukcie, modernizácie, opráv a údržby nehnuteľností30.07.2002

Kataster Euroconsult, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Euroconsult, s. r. o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL