Prehľad o organizácii
Euroconsult, s. r. o.
Skuteckého 126/13, 974 01 Banská Bystrica
36055603
2021679946
SK2021679946
2 zamestnanci
30.07.2002
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,06
86,2 %
-734 €
-492,5 %
2021/2020
131 tis. €
20,1 %
2021/2020
-0
-523,3 %
2021/2020
3,93 tis. €
511 tis. €

Zisk Euroconsult, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Euroconsult, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
17,37
0,14
0
13,73

Zisk pred zdanením Euroconsult, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

EBITDA Euroconsult, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Euroconsult, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Euroconsult, s. r. o.


Konateľ Euroconsult, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Euroconsult, s. r. o.


Predmet činnosti Euroconsult, s. r. o.


Kataster Euroconsult, s. r. o.


Skrátené výkazy Euroconsult, s. r. o.