Prehľad o organizácii
LTR, s.r.o. v likvidácii
Námesteie M. R. Štefánika 3635, 955 01 Topoľčany
36055620
2020095715
Nemá
nezistený
01.08.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LTR, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LTR, s.r.o. v likvidácii


Konateľ LTR, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor LTR, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LTR, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti LTR, s.r.o. v likvidácii


Kataster LTR, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy LTR, s.r.o. v likvidácii