Prehľad o organizácii
BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.
Lesná 6, 974 01 Banská Bystrica
36055654
2021681849
Nemá
nezistený
06.08.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.


Konateľ BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.


Predmet činnosti BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.


Kataster BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.


Skrátené výkazy BARTOLOMEI GROUP, s.r.o.