Prehľad o organizácii
Unlimited Group, s.r.o.
Michalková 61, 962 61 Michalková
36055662
2021681684
SK2021681684
1 zamestnanec
06.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7864/S
7,67 tis. €
97,2 %
2023/2022
213 tis. €
-9,7 %
2023/2022
0,04
8,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Unlimited Group, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Unlimited Group, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
3,59
0,11
0,18
0,37

Zisk pred zdanením Unlimited Group, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Unlimited Group, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Unlimited Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Unlimited Group, s.r.o.


Konateľ Unlimited Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Unlimited Group, s.r.o.


Predmet činnosti Unlimited Group, s.r.o.


Kataster Unlimited Group, s.r.o.


Skrátené výkazy Unlimited Group, s.r.o.