Prehľad o organizácii
Unlimited Group, s.r.o.
Michalková 61, 962 61 Michalková
36055662
2021681684
SK2021681684
1 zamestnanec
06.08.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,24
0,01
86,1 %
3,89 tis. €
-28 %
2022/2021
236 tis. €
18,6 %
2022/2021
0,03
-78,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Unlimited Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Unlimited Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
n/a
0,14
0,16
0,42

Zisk pred zdanením Unlimited Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Unlimited Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Unlimited Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Unlimited Group, s.r.o.


Konateľ Unlimited Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Unlimited Group, s.r.o.


Predmet činnosti Unlimited Group, s.r.o.


Kataster Unlimited Group, s.r.o.


Skrátené výkazy Unlimited Group, s.r.o.