Prehľad o organizácii
ALMIK s.r.o.
Krupinská cesta 9543/9B, 960 01 Zvolen
36055689
2021682245
SK2021682245
5-9 zamestnancov
08.08.2002
Ost.stav.kompletiz.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,32
0,19
76,9 %
58,9 tis. €
-51,4 %
2021/2020
2,47 mil. €
6,8 %
2021/2020
0,07
-67,9 %
2021/2020
414 tis. €
-96 %
2022/2021
N/A

Zisk ALMIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby ALMIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
28,02
0,23
0,09
1,02

Zisk pred zdanením ALMIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALMIK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALMIK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALMIK s.r.o.


Konateľ ALMIK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALMIK s.r.o.


Prokurista ALMIK s.r.o.


Predmet činnosti ALMIK s.r.o.


Kataster ALMIK s.r.o.


Skrátené výkazy ALMIK s.r.o.