Prehľad o organizácii
ALMIK s.r.o.
Krupinská cesta 9543/9B, 960 01 Zvolen
36055689
2021682245
SK2021682245
1 zamestnanec
08.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7866/S
-336 tis. €
-211,6 %
2023/2022
186 tis. €
-93,7 %
2023/2022
-0,72
-564,7 %
2023/2022
414 tis. €
-96 %
2022/2021
N/A

Zisk ALMIK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby ALMIK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
-66,19
-0,94
0,45
1,57

Zisk pred zdanením ALMIK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALMIK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALMIK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALMIK s.r.o.


Konateľ ALMIK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALMIK s.r.o.


Prokurista ALMIK s.r.o.


Predmet činnosti ALMIK s.r.o.


Kataster ALMIK s.r.o.


Skrátené výkazy ALMIK s.r.o.