Prehľad o organizácii
RAELIZ s.r.o.
29. augusta 10, 960 01 Zvolen
36055701
2021682564
Nemá
06.08.2002
29.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod RAELIZ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RAELIZ s.r.o.


Konateľ RAELIZ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RAELIZ s.r.o.


Predmet činnosti RAELIZ s.r.o.


Kataster RAELIZ s.r.o.


Skrátené výkazy RAELIZ s.r.o.