Prehľad o organizácii
SCHLESVEST, s.r.o.
Lermontova 914/9, 811 05 Bratislava
36055719
2020082625
Nemá
nezistený
08.08.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SCHLESVEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SCHLESVEST, s.r.o.


Konateľ SCHLESVEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SCHLESVEST, s.r.o.


Predmet činnosti SCHLESVEST, s.r.o.


Kataster SCHLESVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy SCHLESVEST, s.r.o.