Prehľad o organizácii
ERKOSTAV, s.r.o.
Rúbanisko I 2146/9, 984 01 Lučenec
36055735
2020082713
Nemá
nezistený
08.08.2002
05.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ERKOSTAV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ERKOSTAV, s.r.o.


Konateľ ERKOSTAV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ERKOSTAV, s.r.o.


Predmet činnosti ERKOSTAV, s.r.o.


Kataster ERKOSTAV, s.r.o.


Skrátené výkazy ERKOSTAV, s.r.o.