Prehľad o organizácii
Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"
Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica
36055743
2020090358
Nemá
nezistený
08.08.2002
08.10.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-125 €
-557,9 %
2018/2017
N/A
-0
-558,8 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,75
n/a
3,95

Zisk pred zdanením Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


2015
2016
2017
2018
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Kataster Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy Stanislav Srnka, s.r.o. "v konkurze"