Prehľad o organizácii
SPA RH spol. s r.o.
Obrancov mieru 11, 986 01 Fiľakovo
36055751
2020083472
Nemá
12.08.2002
05.05.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SPA RH spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPA RH spol. s r.o.


Konateľ SPA RH spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPA RH spol. s r.o.


Predmet činnosti SPA RH spol. s r.o.


Kataster SPA RH spol. s r.o.


Skrátené výkazy SPA RH spol. s r.o.