Prehľad o organizácii
HAMA s.r.o. „v konkurze“
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
36055760
2020095748
Nemá
nezistený
12.08.2002
21.04.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,01
0
113,9 %
-80 €
99,8 %
2017/2016
N/A
-0
99,8 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk HAMA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby HAMA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,14
n/a
1,11

Zisk pred zdanením HAMA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA HAMA s.r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HAMA s.r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAMA s.r.o. „v konkurze“


Konateľ HAMA s.r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HAMA s.r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty HAMA s.r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti HAMA s.r.o. „v konkurze“


Kataster HAMA s.r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy HAMA s.r.o. „v konkurze“