Prehľad o organizácii
FORS Systems, s.r.o.
Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
36055778
2020095781
Nemá
nezistený
12.08.2002
06.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FORS Systems, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FORS Systems, s.r.o.


Konateľ FORS Systems, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FORS Systems, s.r.o.


Predmet činnosti FORS Systems, s.r.o.


Kataster FORS Systems, s.r.o.


Skrátené výkazy FORS Systems, s.r.o.