Prehľad o organizácii
Kvadrant s.r.o.
Nálepkova 8, 977 01 Brezno
36055786
2021682894
Nemá
nezistený
12.08.2002
03.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kvadrant s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kvadrant s.r.o.


Konateľ Kvadrant s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kvadrant s.r.o.


Predmet činnosti Kvadrant s.r.o.


Kataster Kvadrant s.r.o.


Skrátené výkazy Kvadrant s.r.o.