Prehľad o organizácii
UNI-PLUS s.r.o.
976 11 Priechod
36055808
2021679572
Nemá
nezistený
12.08.2002
Oprava počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
33 722,4 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk UNI-PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby UNI-PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk
-12,41
-336,22
n/a
0

Zisk pred zdanením UNI-PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA UNI-PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod UNI-PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNI-PLUS s.r.o.


Konateľ UNI-PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNI-PLUS s.r.o.


Predmet činnosti UNI-PLUS s.r.o.


Kataster UNI-PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy UNI-PLUS s.r.o.