Prehľad o organizácii
UNI-PLUS s.r.o.
976 11 Priechod
36055808
2021679572
Nemá
nezistený
12.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7878/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk UNI-PLUS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby UNI-PLUS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-12,41
-336,23
n/a
0

Zisk pred zdanením UNI-PLUS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA UNI-PLUS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod UNI-PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNI-PLUS s.r.o.


Konateľ UNI-PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. UNI-PLUS s.r.o.


Predmet činnosti UNI-PLUS s.r.o.


Kataster UNI-PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy UNI-PLUS s.r.o.