Prehľad o organizácii
AD HONT, spol.s.r.o.
962 52 Cerovo
36055816
2020071779
SK2020071779
nezistený
12.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7879/S
-14,7 tis. €
11,2 %
2022/2021
260 €
690,9 %
2022/2021
-0,61
-30,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AD HONT, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AD HONT, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk
n/a
-1,72
n/a
169,83

Zisk pred zdanením AD HONT, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AD HONT, spol.s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AD HONT, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AD HONT, spol.s.r.o.


Konateľ AD HONT, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AD HONT, spol.s.r.o.


Predmet činnosti AD HONT, spol.s.r.o.


Kataster AD HONT, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy AD HONT, spol.s.r.o.