Prehľad o organizácii
AD HONT, spol.s.r.o.
962 52 Cerovo
36055816
2020071779
SK2020071779
nezistený
12.08.2002
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,46
0,61
0
176 %
-16,6 tis. €
-906,6 %
2021/2020
-44 €
-112,2 %
2021/2020
-0,46
-1 261,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AD HONT, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AD HONT, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk
n/a
-0,76
n/a
133,34

Zisk pred zdanením AD HONT, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AD HONT, spol.s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AD HONT, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AD HONT, spol.s.r.o.


Konateľ AD HONT, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AD HONT, spol.s.r.o.


Predmet činnosti AD HONT, spol.s.r.o.


Kataster AD HONT, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy AD HONT, spol.s.r.o.