Prehľad o organizácii
SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica
36055824
2021685237
SK2021685237
5-9 zamestnancov
12.08.2002
Turistické ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,04
0,33
57,5 %
-12,5 tis. €
-145,9 %
2021/2020
140 tis. €
-33,4 %
2021/2020
-0,02
-158 %
2021/2020
720 €
N/A

Zisk SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,7
0,42
0,01
1,05

Zisk pred zdanením SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Konateľ SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Predmet činnosti SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Kataster SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Skrátené výkazy SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.