Prehľad o organizácii
SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.
Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica
36055824
2021685237
SK2021685237
5-9 zamestnancov
12.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7880/S
38,5 tis. €
407,4 %
2022/2021
363 tis. €
159,6 %
2022/2021
0,04
378,5 %
2022/2021
720 €
N/A

Zisk SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
1,9
0,43
0,05
1,11

Zisk pred zdanením SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Konateľ SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Predmet činnosti SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Kataster SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.


Skrátené výkazy SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o.