Prehľad o organizácii
MAGA, s.r.o.
Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany
36055832
2020075904
SK2020075904
20-24 zamestnancov
13.08.2002
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
0,01
74,4 %
15,5 tis. €
-1,3 %
2021/2020
1,32 mil. €
56,9 %
2021/2020
0,02
-16,3 %
2021/2020
N/A
296 tis. €

Zisk MAGA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Tržby MAGA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
32,68
0,26
0,06
0,82

Zisk pred zdanením MAGA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA MAGA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MAGA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAGA, s.r.o.


Konateľ MAGA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAGA, s.r.o.


Predmet činnosti MAGA, s.r.o.


Kataster MAGA, s.r.o.


Skrátené výkazy MAGA, s.r.o.