Prehľad o organizácii
MAGA, s.r.o.
Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany
36055832
2020075904
SK2020075904
10-19 zamestnancov
13.08.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7881/S
24,6 tis. €
58,3 %
2022/2021
1,68 mil. €
27,6 %
2022/2021
0,03
57,1 %
2022/2021
N/A
296 tis. €

Zisk MAGA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby MAGA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
36,38
0,28
0,02
0,84

Zisk pred zdanením MAGA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MAGA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MAGA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MAGA, s.r.o.


Konateľ MAGA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MAGA, s.r.o.


Predmet činnosti MAGA, s.r.o.


Kataster MAGA, s.r.o.


Skrátené výkazy MAGA, s.r.o.